Alle innlegg av webmaster

Årsmøte 2014

Velkommen til årsmøte i klubbhuset torsdag 3 april kl 19:00.

Innkomne forslag må være styret ihende senest 27 mars.

Agenda

  • Åpning – valg av dirigent og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Budsjett
  • Valg

Enkel bevertning – velkommen