lisens og forsikring

Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014.
Helårsslisens:
Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til og bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.
Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år.

Les mer her (her står priser og hvordan bestille/betale)

Barn frem til 13 års alder er forskikret gjennom idrettens barneforsikring.  Les informasjon her

STIFTET 1924 – EN AKTIV FRITID I ET AKTIVT MILJØ