STYRET

Pr 01.04. 2014

Leder Karin Bang Sanne 92222914
Styremedlem Aina Fardal
Styremedlem, vara  Mariëtte van Djik
Styremedlem Rune Fardal
Hussjef  Per O. Nicolaisen
Ansvarlig Politiattester  Aina Fardal
Repr. til friidrettsting  Stig Benserud
Revisor
Statistikk  Mina Hillstad
Kanaljoggen Rune, Mariëtte, Aina, Karin
 Medlemsarkiv  Karin Bang Sanne

Ønsker du å bidra – ta kontakt

STIFTET 1924 – EN AKTIV FRITID I ET AKTIVT MILJØ