Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige skal avkreves politiattest.
HFIKs ledere har levert politiattest.
Ansvarlig for politiattester er: Aina Fardal

Lovverk; Politiattest for idrettslag, se her

STIFTET 1924 – EN AKTIV FRITID I ET AKTIVT MILJØ