statistikk

FRIIDRETTSSTATISTIKK I HORTEN OG BORRE

Velkommen til websiden med mye historisk friidrettsstatistikk for Horten og Borre.

Her finner du:

Adelskalender pr. øvelse

Med totalt ca. 2.300 resultater innenfor mimimumskravene.

Rangering av utøvere innenfor øvelseskategorier

Her kan du se hvem som er beste sprinter, beste kaster osv. Rangeringen er basert på poengtabellen fra 1962 (menn) og 1971 (kvinner). Elektroniske tider er fratrukket 0,24 sekunder på distanser opp til og med 200m og 0,14 sekunder på 400m, for deretter å runde opp til nærmeste tidel.

Alfabetisk indeks over alle utøvere

Her får du all informasjon om den enkelte utøver samlet på ett sted; personlige rekorder med årstall, hvilken klubb han/hun har representert, plassering i adelskalenderen og fødselsår. I alt finnes 507 menn og 178 kvinner.

Rangering av utøvere etter antall øvelser

Rangeringen viser hvilke som har vært mest allsidige og klart kravene i flest øvelser.

Historisk rekordutvikling

Se hvordan kommunerekordene har utviklet seg fra det første lengdehopp i 1904 og fram til i dag.

Historisk resymé

Ønsker du å vite litt mer om den lokale friidrettshistorien utover selve resultatene, kan du her lese et kortfattet resymé.

http://home.online.no/~bjorgep/serie.htm

Her vises hvilke årganger som har vært de beste for de enkelte klubbene. Poengene er beregnet etter NFIF’s reglement for lagserien.

Veteranstatistikk

Her finnes resultatene til de som har forsøkt seg i moden alder.

Krysstabell

Dette er tabellen som gir deg den fulle oversikt, Den viser antall resultater pr. øvelse og klubb.

Visste du at…

Her finner du noen små kuriositeter.

Nyheter

Her vil du finne årets nye resultater. Hvis tiden strekker til, vil jeg forsøke å ajourføre statistikken etter hvert som nye resultater kommer til. Unntaket vil være alfabetisk indeks som oppdateres én gang pr. år.

Kan du hjelpe?

Det mangler fødselsdato på noen av utøverne i statistikken. Tabellen under denne linken viser hvem som mangler. For noen vet jeg fødselsåret, for andre er også dette ukjent, og intervallet som er angitt, er et kvalifisert tips. Eventuelle opplysninger kan mailes på mailadressen nederst på denne siden.

FØLGENDE KILDER ER BENYTTET

En rekke lokale og nasjonale aviser
Kretsstatistikker fra Vestfold Friidrettskrets
Stevnerapporter fra Vestfold 1979-1993 samt et selektivt utvalg fra Oslo
Klubbstatistikk fra Nykirke IF, Horten IF og Borre IF
Arkivene til Vestfold Friidrettskrets og Horten IF
Vestfold Friidrettskrets’ 75-års jubileumshefte
Tore Johansen’s statistikk for Vestfold’s beste gjennom tidene
Så lenge ikke alle stevnerapporter er tatt vare på, vil det naturligvis være mangler i materialet. Dessuten vil feilmulighetene være til stede i avisene i form av trykkfeil og manglende opplysninger om vindforhold. Likevel tror jeg statistikken gir et interessant og ganske riktig bilde av den lokale friidretten slik den har vært i Hortensdistriktet i snart hundre år.
Alle rettelser og tilføyelser samt kommentarer mottas med stor takk.

Bjørge Pedersen

E-mail (p) bjorgep@online.no

STIFTET 1924 – EN AKTIV FRITID I ET AKTIVT MILJØ