FRIIDRETTSSKOLESTART TIRSDAG 15

Friidrettsskolen for barn 7-9 år, starter opp igjen tirsdag 15 august.

Borrebanen kl 17:00-18:00.

 

Velkommen