Årsmøte 2017

Avholdes i klubbens lokaler på Borrebanen onsdag 29 mars kl 19:00

  • Åpning
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Kontigent
  • Innkomne forslag
  • Budsjett
  • Valg

Innkomne forslag må være styret i hende (ved Karin) senest 24 mars 2017.

Velkommen